Uw leverancier van Oosterse - en al uw andere tuinbeelden

Bel om een afspraak te maken: +31 (0) 6 3007 0059

Garantie, Retour en klachten

Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. U kunt het product retourneren door bij ons langs te komen in de winkel of door deze per post of koerier op te sturen. De kosten hiervoor zijn op eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via ons contact formulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Retourneer proces

Retourneren of ruilen is geen probleem, mits u volgens onze richtlijnen te werk gaat. U kunt het artikel binnen de bedenktijd retourneren mits aan de onderstaande regels wordt voldaan:

- Binnen de bedenktijd van 14 dagen geeft u aan de overeenkomst te willen ontbinden/ retourneren.

- De artikelen worden geretourneerd in zo goed mogelijke onbeschadigde, niet beschreven en originele fabrieksverpakking zonder tape, plakband of verzendstickers.

- De artikelen zijn compleet, niet gebruikt en onbeschadigd.

Controleer altijd direct na ontvangst van het artikel of het onbeschadigd en compleet bij u geleverd is. Mocht dit niet zo zijn, neem dan zo spoedig mogelijk contact op om dit aan ons te melden.

Wanneer het artikel retour is ontvangen, zal het aankoop bedrag binnen (exclusief verzendkosten) op uw rekening teruggestort.

Voorwaarden

Geopende artikelen die niet voldoen aan de bovenstaande regels blijven uw eigendom. Deze artikelen worden naar u teruggestuurd en de gemaakte kosten worden aan u in rekening gebracht. Sommige artikelen mogen niet retour worden gestuurd. Dit geld onder andere voor artikelen die zijn gebruikt en/of beschadigd door de klant.

Retouradres

Spijkenisse Boeddha
Zwaluwstraat 8
3201VV Spijkenisse

Garantie

Met betrekking tot producten van derden is Spijkenisse Boeddha tot geen verdere garantie verplicht, dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.

Spijkenisse Boeddha neemt het uitsluitend op zich om, de zaken bij de producent ter reparatie aan te bieden. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerde montage of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Spijkenisse Boeddha liggen, komt de garantie te vervallen.

De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Reclames

Spijkenisse Boeddha is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald. Uw factuur geldt tevens als garantiebewijs, bewaar deze factuur dus goed.

Zonder overleg van de factuur kunnen wij helaas niet beoordelen of het product bij Spijkenisse Boeddha aangekocht is.

Spijkenisse Boeddha is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij geleden gevolgschade.

Spijkenisse Boeddha zal door de opdrachtgever nimmer als producent in de zin van art. 185 tot en met 193 boek 6 N.B.W. kunnen worden aangemerkt.

Op straffe van verval van het recht van reclame zal de opdrachtgever, indien daartoe gronden zijn, binnen 48 uur na ontvangst der zaken, daaronder begrepen dieren, schriftelijk (per fax of aangetekende brief) en gemotiveerd bij Spijkenisse Boeddha dienen te reclameren. Een reclame schort de betalingsverplichting nimmer op. Spijkenisse Boeddha heeft, ingeval terecht gereclameerd wordt, de keuze om;

  1. de factuur aan te passen of facturering achterwege te laten;
  2. opnieuw te leveren.

Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar door contact met ons op te nemen via het contact formulier. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Algemene Voorwaarden

In artikel 6 van de Algemene Voorwaarden vindt u de wettelijke regels welke betrekking hebben op het retourneren van producten. De boven geschreven voorwaarden voor retourneren is een verlengstuk van de algemene voorwaarden.

TERUG NAAR BOVEN